Социјално – едукативна услуга под слоганом „ Будимо бољи родитељи“

Социјално – едукативна услуга под слоганом „ Будимо бољи родитељи“ подразумева помоћ породицама које су у кризи, кроз радионичарски тип рада, односно, групно саветовање родитеља.

 

1.jpg

Пројекат се реализује у сарадњи Центра за социјални рад Oпштине Ириг и Основне школе „ Доситеј Обрадовић “ Ириг.

Средства су одобрена од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Саветовалиште има за циљ да помогне родитељима из вишечланих породица да ојачају родитељске компетенције и успешније врше родитељску функцију што би се одразило на боље школско постигнуће и понашање њихове деце. Рад је осмишљен кроз реализацију 8 радионица на којима ће се обрађивати следеће теме: породица, брак, васпитни стилови, развојни стадијуми деце и др. Родитељи би кроз активно учествовање и искуствено учење стекли нова знања и вештине родитељства.

Водитељи радионица су стручни радници Центра за социјални рад: психолог, педагог и социјални радник.

Друга радионица је одржана 14.10.2015. године од 13 до 14 часова у просторијама школе, где су родитеље угостили, поздравили и одржали тему „Моја породица и функционални и дисфункционални обрасци и брачни стилови“ педагог Душица Мартиновић, директорка Сања Николић и социјални радник Снежана Мишковић.

Циљ ове радионице је упознавање родитеља са теоријским полазиштима и основним појмовима о породици, подели породице, обрасцима породичног функционисања и брачним стиловима, односима унутар родитељског и дечијег субсистема.

Дискутовало се о функционалним и дисфункционалним обрасцима породичног живота и родитељског односа према васпитању деце. Родитељи су имали и вежбу препознавања породичног функционисања са аспекта ауторитативног, демократског и пермисивног стила.

Родитељи су активно учествовали у свим сегментима радионице што је учење и пренос информација учинило лагоднијим и упечатљивијим.

Радионица је завршена са похвалном оценом учесника и позитивним фидбеком.

 

2.jpg

3.jpg

4.jpg