ПОМОЋ У КУЋИ: Унапређење и побољшање квалитета живота детета

Центар за социјални рад Општине Ириг реализовао је пројекат “Помоћ у кући” за децу са сметњама у развоју и њихове породице, који је финансирао Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

 

Picture1.jpg

Овај пројекат трајао је два месеца, а услугом је било обухваћено 10 породица са децом са сметњама у развоју. У реализацији активности учествовале су две неговатељице, које су имале задатак да свакодневно проводе време са децом у њиховим домовима тако што би их чувале, анимирале, помагале у изради домаћих задатака, у одржању личне хигијене, храњењу, осамостаљивању, очувању и развијању постојећих потенцијала детета и слично.
Циљ услуге “Помоћ у кући” је унапређење и побољшање квалитета живота детета и породице кроз наведе активности, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама детета.
–Задовољни смо како је пројекат реализован, само жалимо због тога што је трајао само два месеца. Циљ који се постигао се највише одражавао на децу, зато што је олакшао њихово свакодневно функционисање, а њиховим родитељима је пружена подршка у васпитању и усмеравању детета. Са друге стране добробити су остварене и за локалну заједницу, због повећане сензибилизације грађанства, због пораста толеранције на проблеме деце са сметњама у развоју, али и због запошљавања радника, рекла је Силвана Лаћарац, директорка Центра за социјални рад Општине Ириг.