ВЕЛИКИ УСПЕХ: Општини Ириг одобрен европски пројекат

Председник Општине Ириг Стеван Казимировић је потписао уговор којим је званично почео са радом пројекат који се финансира из претприступних фондова ЕУ, (ИПА фонд).

 

IMG_3862_(1).JPG

Локална самоуправа је конкурисала код делегације Европске уније у Србији у оквиру њиховог пројекта „Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице“ .

Иришка општина је носилац пројекта док су партнери: Центар за социјални рад Општине Ириг и “Дечије срце”, Удружење из Београда. Центар за социјални рад на овај начин врши своју функцију увођења и јачања социјалних услуга за којима постоји потреба међу угроженим становништвом.

–Циљ пројекта је унапређење социјалне инклузије најугроженијих група путем обезбеђивања одрживих социјалних услуга на нивоу локалне заједнице. Пројекат увођења нове локалне услуге се састоји из два сегмената. Један се односи на децу са сметњама у развоју а други на особе са инвалидитетом, а услугу би пружали лични пратиоци и персонални асистенти, рекла је Силвана Лаћарац директорка Центра за социјални рад Општине Ириг.

Она је такође додала да ће Центар за социјални рад Општине Ириг бити пружалац услуге тако што ће ангажовати 11 радника са пуним радним временом, и то два на пословима личног пратиоца, осам на пословима персоналног асистента и једног возача. Они ће на терену пружати услугу за 13 корисника у трајању од 20 месеци.

Лични пратиоци ће организованим превозом пратити петоро деце која похађају ШОСО “Милан Петровић” у Новом Саду. На овај начин ће се пружити помоћ родитељима који нису у могућности да свакодневно превозе своју децу у школу и чекају завршетак наставе да би их вратили кућама.

Потписујући уговор Општина Ириг је обезбедила 161.218 евра. Укупан буџет износи 183,203 евра, а разлику од 21.984 евра, што у овом случају представља 12%, ће суфинансирати Општина Ириг.

–Добити које ће остварити деца са сметњама у развоју су нематеријалне природе у виду помоћи родитељима и побољшању квалитета живота породице. Неки од родитеља су радно ангажовани, други имају кућних обавеза или напросто, не поседују аутомобил па нису у могућности да обезбеде деци превоз до школе, док ће добити које ће остварити особе са инвалидитетом су помоћ у самосталном функционисању, повећању радне продуктивности, као и растерећење чланова породице. додала је Лаћарац.

Партнер „Дечије срце“ има за задатак да путем едукативних радионица обучи вршњаке да препознају потешкоће са којима се суочавају деца са сметњама у развоју.

Значај пројекта за локалну заједницу се огледа у побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом и ново запошљавање.

По потписивању уговора одржан је први састанак са пројектним тимом из Београда на којем је договорен начин и динамика даљег рада.