Општина Ириг одржала медијску презентацију пројекта финансираног средствима ЕУ

Општина Ириг је, заједно са својим пројектним партнерима, Центром за социјални рад Општине Ириг и Хуманитарном организацијом „Дечје срце“, одржала медијску презентацију пројекта „Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом кроз увођење нових социјалних услуга у Општини Ириг” који је финансиран средствима Европске уније у износу од 161.218,97 евра.

Пројекат промовише увођење нових социјалних услуга у заједници, песоналног асистента и личног пратиоца, за децу и одрасле са инвалидитетом на територији Општине Ириг. Нове услуге ће побољшати социјалну инклузију и квалитет живота корисника и њихових породица и старатеља. Услуге ће бити реализоване за 13 корисника, 8 одраслих особа и 5 деце, а пружаће их 10 новозапослених професионалаца обучених од стране акредитоване институције за пружање ове врсте услуге. Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, коју ЕУ финасира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Председник Општине Ириг, Стеван Казимировић, истакао је да је ово веома значајан пројекат за Општину Ириг, који доприноси развоју заједнице и друштва уопште.

“Драго нам је што је Делегација ЕУ у Србији доделила средства нашем пројекту за финансирање услуге персоналног асистента и личног пратиоца за децу и одрасле са инвалидитетом. Овим пројектом пружићемо велику подршку осетљивим друштвеним групама и помоћи им да се боље и лакше интегришу у друшво. Са друге стране, пројекат запошљава десет младих и образованих људи, којима се пружа прилика да стекну радно искуство“, рекао је председник Општине Ириг.

За реализацију пројекта Општина Ириг је спровела и поступак јавне набавке аутомобила, који ће бити дат на коришћење Центру за социјални рад Општине Ириг.20

За ову активност, Општина Ириг је потписала Уговор са Делегацијом Европске уније у Србији 20. децембра 2015. године. Укупна вредност пројекта је 183.203,37 евра, од чега Европска унија финансира 88%, док је допринос Општине Ириг 21.984,40 евра. Пројекат траје 20 месеци.

За више информација, контактирајте:
Силвану Лаћарац – Коодинатор за услуге персоналне асистенције и личног пратиоца
Богданку Филиповић Лекић – Координатора за социјалне услуге