ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ „СВЕСТ ЗА ВИРТУЕЛНИ СВЕТ“

Deca-sa-kompjuterima-300x199  

Покрајински секретаријат за социјалну политику,демографију и равноправност полова донео је дана 23.06.2017.године решење о додели средстава по јавном конкурсу наведене за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години. Као учесник конкурса Центар за социјални рад општине Ириг нашао се у врху листе учесника којима су одобрена средства за пројекат под називом “Свест за виртуелни свет”.

Пројектна активност се односи на едукацију деце школског узраста, старосне границе од 8 до 14 година живота, ради усвајања и примењивања правила понашања у коришћењу интернета. Циљ пројекта је превенирање насиља над децом путем интернета и безбедоносно коришћење електронске комуникације. Најостљивија група оснажила би се и оспособила подизањем свести на степен којим неће себе доводити у опасност од злоупотребе, инкриминисаности и насиља.

Планирано је осам радионица које би се одржавале два пута месечно у периоду од 4 месеца које би обрађивале тематику електронске писмености.

                                                                         images