НАЈАВА ЗАВРШНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

ELEKTRONSKA POZIVNICA 2017 IRIG 2а

ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ

 

Поштовани,

Општина Ириг  и Центар за социјални рад општине Ириг вас позивају да присуствујете

 

ЗАВРШНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРОЈЕКТА

 

„Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом кроз увођење нових социјалних услуга у Општини Ириг“

 26. септембар 2017. године

11:00 часова

Дом културе у Иригу, Просторије српске читаонице

Рибарски трг 37, 22406 Ириг, Србија

 

У оквиру које ће се представити резултати  пројекта имплементираног у од стране Општине Ириг и њених партнера, Центра за социјални рад Општине Ириг и Хуманитарне организације „Дечје срце“. Пројекат има за циљ унапређење квалитета живота и побољшање социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом и њихових породица и старатеља увођењем нових социјалних услуга у заједници – песоналног асистента и личног пратиоца. Услуге су се реализовале за 13 корисника, 8 одраслих особа и 5 деце, а пружене су од стране 11 новозапослених лица обучених од стране акредитоване институције за пружање ове врсте услуге.

 

Укупна вредност пројекта је ЕУР 183.203,37, од чега Европска унија финансира 88% односно 161.218,97 евра, док је допринос Општине Ириг 21.984,40 евра.

 

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова ,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs