Одржана завршна конференција пројекта финансираног средствима Европске уније

21950930_780006415542934_1315825484918286842_o

 

Одржана је завршна конференција пројекта: „Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом кроз увођење нових социјалних услуга у Општини Ириг“, 26. септембра 2017. године, у 11:00 часова у Дому културе у Иригу у просторијама Српске читаонице.

 

На завршној конференцији су представљени резултати  пројекта имплементираног од стране Општине Ириг и њених партнера, Центра за социјални рад Општине Ириг и Хуманитарне организације „Дечје срце“. Центар за социјални рад општине Ириг је имао улогу Пружаоца услуге. Пројекат је имао за циљ унапређење квалитета живота и побољшање социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом и њихових породица и старатеља увођењем нових социјалних услуга у заједници – песоналног асистента и личног пратиоца детета. Главна идеја пројекта је да се пружи помоћ деци и одраслима са инвалидитетом који већину свог времена проводе код куће због препрека које им намеће друштво. Помоћ подразумева присуство персоналног асистента и личног пратиоца, које ће корисницима олакшати боравак код куће, на послу или у школи, али им и омогућити да изађу напоље и да се друже. С друге стране, нове услуге у заједници им омогућавају да оснаже своје капацитете за самосталнији живот.

 

Нове услуге у заједници су имплементиране за 13 корисника, од којих је 8 одраслих који користе услугу персоналног асистента и 5 деце која користе услугу личног пратиоца. Корисници су изабрани из базе података Центра за социјални рад Општине Ириг и имају право на увећан додатак за негу и помоћ, а дијагностификовано им је 100% инвалидитета. Главни приоритети при избору корисника имале су особе без помоћи породице, социјално угрожене особе и особе из руралних подручја које имају отежан приступ услугама заједнице.

Постојање услуге персоналног асистента и личног пратиоца обезбеђује породици и старатељима деце и одраслих са инвалидитетом поуздану, безбедну, професионално и финансијски регулисану услугу и могућност да задовоље своје потребе, као и потребе других чланова породице. Родитељи деце са сметњама у развоју ће бити ослобођени обавезе свакодневне вожње деце у школу и уместо времена које проводе чекајући децу да заврше часове, моћи ће да раде и зараде, као и да се брину о својим домаћинствима.

Пројекат такође препознаје важност позитивног представљања деце са сметњама у развоју и њихових потреба у свом окружењу. Стога, у оквиру пројекта реализоване су две радионице сензибилизације за 50 вршњака деце са сметњама у развоју са циљем промовисања позитивне презентације деце са сметњама у развоју и ширења знања о начину комуникације са њима.

Услуге персоналне асистенције и личног пратиоца пружало је 11 новозапослених стручњака, одабраних путем јавног позива на основу унапред предвиђених услова и квалификација, који су обучени од стране акредитоване институције за пружање ове врсте услуге.

Пројекат је трајао 20 месеци, од 20. 12. 2015. године, до 20.августа 2017. године,  после чега ће Општина Ириг наставити да помаже финансирање услуга персоналне асистенције и личног пратиоца за најугроженије групе – децу и одрасле са инвалидитетом.

Укупни трошкови пројекта износили су 183.203,37 евра, од чега 88% односно,  161.218,97 евра је финансирала Европска унија, док је допринос Општине Ириг 12 % односно, 21.984,40 евра.

 

Главни резултати пројекта су:

  • Унапређена социјална инклузија деце и одраслих са инвалидитетом у Општини Ириг, као и њихови капацитети да се самостално носе са свакодневним активностима
  • Побољшан квалитет живота деце и одраслих са инвалидитетом и њихових породица и старатеља
  • Подршка запошљавању незапослених становника Општине Ириг
  • Унапређени капацитети локалне самоуправе да управљају новим социјалним услугама у заједници и врше контролу спровођења истих
  • Уведене две нове локалне социјалне услуге
  • По окончању пројекта коришћење ресурса и ефеката пројекта ( Наменски трансфери за пружање локалних услуга, аутомобил који остаје у власништву општине Ириг, сертификоване особе, усвојена правна регулатива и слично.)