ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ИРИГ ДОБИЈАЈУ ПОМОЋ

 

У наредном периоду, старим и оболелим грађанима као и деци са сметњама у развоју са територије општине Ириг, ће бити пружене три локалне социјалне услуге: Помоћ у кући за стара и инвалидна лица, услуга личног пратиоца детета и услуга  персоналне асистенције.

Општина Ириг, Центар за социјални рад општине Ириг и Невладине организације, у претходном периоду, пружали су локалне услуге  кроз пројектне активности. Међутим, Законом о социјалној заштити је одређено да локалне услуге могу да пружају искључиво лиценцирани пружаоци услуга. Лиценцирање  је поступак у коме се испитује да ли организација социјалне заштите испуњава критеријуме и стандарде за пружање услуга социјалне заштите, а лиценцу издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Иако на територији општине Ириг не постоји лиценцирани пружалац услуга оне се ипак  пружају, тако што су обезбеђена средства и спроведени поступци. Обезбеђена су средства за пружање  услуга у вредности од 2.730.604,24 динара, тако што је Општина Ириг  потписала Уговор о наменским трансферима са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и спроведен је поступак јавне набавке путем које су изабрани пружаоци услуга:

 

Услугу Помоћ у кући за стара и инвалидна лица пружа “Колпинг друштво Србије“ из Новог Сада за кориснике из Ирига и Врдника

Како је на територији општине Ириг заступљеност  старачког домаћинства у значајној мери изражена јавља се потреба за пружањем услуга којима би се задовољиле њихове потребе. На основу упута и решења Центра за социјални рад општине Ириг, по десет корисника / ца из Ирига и Врдника, дакле, укупно двадесет је уврштено у програм кућне неге и помоћи у кући. Особама којима је потребна помоћ у кући она се пружа свакодневно, у складу са решењем центра, дневним и недељним планом и потребама корисника, од 01. августа до краја године.

download

 

Услугу Лични пратилац детета пружа Хуманитарно удружење „ Дечје  срце“ из Београда

Циљну групу чине деца са сметњама у развоју укључена у образовни систем. На основу упута и решења Центра за социјални рад општине Ириг, три детета су добила сертификованог личног пратиоца и услуга је почела да се пружа 01. септембра и пружаће се до краја календарске године. Поред њих, још двоје деце је укључено у организован превоз до ШОСО „ Др Милан Петровић“ у Новом Саду. Општина Ириг је обезбедила аутомобил добијен у пројекту „Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом кроз увођење нових услуга на територији општине Ириг“.

 

image001

 

Услугу персоналне асистенције пружа  “Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије”  из Београда

Услугa  персоналне асистенције намењена је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способности за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни програм. На основу упута и решења Центра за социјални рад општине Ириг, четири особе су добиле личног и сертификованог персоналног асистента и услуга је почела да се пружа  од 16. октобра па до краја године.

 

                                                        IMG_20171016_105936 

 

 

Локалне социјалне услуге су ресурси и активности који се пружају грађанима да би се очувао или побољшао квалитет њиховог живота.

Оно што је посебно важно нагласити  је да ће 27 корисника добити помоћ, а  9 особа које им ту помоћ пружају, посао и да су сви са територије општине Ириг