ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ИРИГ ДОМАЋИН САСТАНКА ДИРЕКТОРА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕМСКОГ ОКРУГА


Састанак директора центара за социјални рад сремских општина одржан је 12. октобра у Иригу.
Реч је о већ традиционалним сусретима установа социјалне заштите на којима се увек дефинишу неке нове смернице ка бољем и квалитетнијем раду. Овакви састанци су се показали веома корисни јер на њима директори размењују искуства, уједначавају праксу, разговарају о проблемима и проналазе решења за те проблеме.
До одређених решења се већ дошло на претходних 5 састанака, као што је отварање прихватилишта у Старој Пазови, затим, Центар за социјални рад Пећинци је добио паник-тастере од митровачког центра који је исте већ поседовао, разматран је нацрт Закона о социјалној заштити, те констатовано да је свуда проблем мањак стручних радника.
Тема скупа је била везана за Самопроцену рада центра за социјални рад на основу контролних листа. Наиме, сваке године надлежно Министарство наложи од центара за социјални рад да попуне контролне листе у којима се оцењује сопствени рад и процењује ризик који може бити незнатан па до критичан. Критеријуми за оцењивање нису јасни те стварају простор за грешку. Директори су упоредили искуства са попуњавањем контролних листи. Начелно, сви су се сложили да су контролне листе утицале на допуну и унапређење рада и усагласили критеријуме за оцењивање на новоу Срема.
Један део састанка односио се на сарадњу центара за социјални рад и локалних самоуправа . Зато су том делу скупа присуствовали Председник скупштине општине Ириг, Владислав Илкић и начелница општинске управе, Оливера Филиповић Протић.
Договорено је да се следећи састанак одржи у општини Инђија јер овакви састанци доприносе квалитетнијем раду установа.