ОПШТИНА ИРИГ ПРУЖА УСЛУГУ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

У складу са локалном Одлуком о социјалној заштити, Општина Ириг је обезбедила средства и спровела поступак јавне набавке за ангажовање лиценцираног пружаоца услуге Лични пратилац детета обзиром да на територији Општине Ириг не постоји лиценцирани пружалац услуга.

За услугу Лични пратилац детета ангажован је лиценциран пружалац услуга „Нивеус тим„- Агенција за пружање услуга социјалне заштите без смештаја из Горњег Милановца. Ангажована су 4 лична пратиоца  за 4 корисника. Укупна средства која су опредељена у ту сврху су 2.880.000,00 динара.

Услуга ће бити финансирана делом из локалног буџета а делом  од наменских трансфера које је определило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, општини Ириг  у вредности од 2.500.000,00 динара.

Општина Ириг је, поред пружања услуге лични пратилац обезбедила и организован превоз до школе ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду за 4 деце. Обезбедила је аутомобил, гориво и пратњу два лична пратиоца.

Услуга лични пратилац се пружа на територији општине Ириг од 2015. године, што говори у прилог одрживости услуге и заинтересованости локалне самоуправе да помогне деци са сметњама у развоју и њиховим породицама. Ове године превазиђен је и проблем континуитета, на начин што ће се услуга пружати годину дана, односно,  до краја  марта 2020. -е године.

Значај пружања услуге лични пратилац детета огледа се у томе што је  6-оро  деце добило помоћ која им је била неопходна а њихови родитељи подршку. Такође, четири сертификована лична пратиоца су добила  посао а сви су са територије општине Ириг.

Центар за социјални рад општине Ириг је имао улогу упутног органа.