Home » Актуелности » ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић одржао је радно-едукативни састанак са руководиоцима установа социјалне заштите, на коме је објашњено да ће убудуће Министарство у потпуности контролисати буџете ових установа.

Наиме,  209 установа социјалне заштите – односно индиректних корисника буџета, биће укључено у Систем извршења буџета Републике Србије (ИСИБ), што значи да неће моћи да троше новац као до сада и располажу са њим преко својих филијала, већ ће Министарство у потпуности контролисати трошења, како би се спречиле злоупотребе, али и рационално трошио новац у складу са потребама.

Министар Ђорђевић рекао је да је овај прелазак од великог значаја за систем финансијског управљања и контроле у области социјалне заштите и посебно нагласио да ће се одговорним односом према новцу пореских обвезника и наменским трошењем новца обезбедити да се кроз прецизну контролу сваког утрошеног динара омогући да та средства буду и већа у наредном периоду, али и да грађани виде да се новац троши транспарентно.

„Укидају се подрачуни, а сва плаћања ће се вршити преко система. Неутрошена средства на крају године, са подрачуна за сопствене приходе и подрачуна за наменска средства, биће пребачена на одговарајуће евиденционе рачуне у оквиру ИСИБ-а, а та средства ће установе моћи да троше у наредној години. Неутрошена средства на крају године са подрачуна за редовно пословање, биће пребачена у буџет Републике Србије“, рекао је Ђорђевић.

Према његовим речима, oд 1. јануара 2019. године, центри и установе ће се наћи у систему Трезора, а од наредне недеље почињу обуке у Управи за трезор за свих 209 установа социјалне заштите.

„Инсистирам на томе да наменски трошимо буџетска средства и то је један од разлога за прелазак на ИСИБ систем, јер је тај начин пословања много бољи, кориснији и ефективнији“, истакао је Ђорђевић и додао ће се овим преласком значајно унапредити квалитет извештавања о извршењу буџета, што је и предвиђено Меморандумом о економској и фискалној политици у оквиру Стендбај аранжмана одобреног од стране ММФ.

Састанку су присуствовали представници Управе за трезор Министарства финансија који су приказали шта се очекује од сваке установе социјалне заштите у наредном периоду, државни секретар Ненад Нерић, вд. помоћници министра Сузана Мишић и проф. др Саша Трандафиловић са сарадницима.