Home » Актуелности » Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Завршава се реализација пројекта:Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породицеу организацији Центра за социјални рад општине Ириг

Пројекат је трајао 6 месеци, од 1. септембра  2014. године, до 28. фебруара 2015. године а услугом је било обухваћено 14 породица са децом са сметњама у развоју. Право на услугу су имала деца са вишеструком ометеношћу, деца са  телесним или сензорним инвалидитетом  и тежим хроничним обољењима.   Услуга „ Помоћ у кући“ спада у дневне услуге у локалној заједници  а законски оквир је  одређен Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној заштити општине Ириг и Правилником о начину и условима пружања услуге.

У реализацији активности учествовали су:  3 неговатељице, логопед и физиотерапеут. Неговатељице су имале задатак да свакодневно проводе време са децом у њиховим домовима тако што би их чувале,  анимирале, помагале у изради домаћих задатака, помагале у одржавању личне хигијене, храњењу, осамостаљивању, очувању и развијању постојећих потенцијала детета и сл. Логопед је вршио превенцију, дијагностику и третман поремећаја функције говора док је физиотерапеут  помагао  корисницима у повећању покретљивости и спречавању и ублажавању трајних последица болести, код оних корисника којима је то било потребно.

Постигнути су сви постављени циљеви и реализоване планиране активности. Циљ услуге помоћ у кући је унапређење и  побољшање квалитета живота детета и породице кроз претходно наведене активности  а у складу са идентификованим индивидуалним потребама детета.

Новчана средства за реализацију пројектне активности обезбедило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

У општини Ириг ова услуга се пружа у континуитету  од 2012-те године, затим је уследила мала пауза, а када су обезбеђена средства наставило се са реализацијом.

Ефекат пружања услуге највише се одразио на децу којој је било олакшано свакодневно функционисање и напредовање у школи, а њиховим родитељима је пружена подршка у васпитању и усмеравању детета. Добробити које су остварене за локалну заједницу су: запошљавање радника, континуитет услуге „Помоћ у кући“, заштита права и интереса особа са инвалидитетом, сензибилизација и пораст толеранције на проблеме деце са сметњама у развоју.