Контакт

Основне контакт информације о центру Адреса: Рибарски Трг 16, 22406 Ириг радно време: пон-пет 07:00-14:30 Контакт телефон: +381(0)22-2462-750 Електронска пошта: irig.pcsr@minrzs.gov.rs Матични број: 08919569 ПИБ: 106742209 Шифра делатности: 8899 – остала социјална заштита без смештаја