Контакт

Основне контакт информације о центру

Адреса: Рибарски Трг 16, 22406 Ириг

радно време: пон-пет 07:00-14:30

Контакт телефон: +381(0)22-2462-750

Електронска пошта: irig.pcsr@minrzs.gov.rs

Матични број: 08919569

ПИБ: 106742209

Шифра делатности: 8899 – остала социјална заштита без смештаја