Home » Archives for December 2015

December 2015

ВЕЛИКИ УСПЕХ: Општини Ириг одобрен европски пројекат

Председник Општине Ириг Стеван Казимировић је потписао уговор којим је званично почео са радом пројекат који се финансира из претприступних фондова ЕУ, (ИПА фонд). Локална самоуправа је конкурисала код делегације Европске уније у Србији у оквиру њиховог пројекта „Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице“ .… Read More »ВЕЛИКИ УСПЕХ: Општини Ириг одобрен европски пројекат

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издвојило је крајем године нешто више од 930.390,00 динара за опремање Центра за социјални рад општине Ириг .

Набавком на коју се закон не примењује до 500.000,00 динара, крајем 2015. године,  обезбеђена је техничка опрема у вредности од 459.090,00 динара,  тако да од техничке опреме Центар поседује: девет рачунара, 1 лаб топ, четири штампача, два скенера, пројектор и два комбинована уређаја, који су истовремено копир-апарат, телефакс, штампач и скенер.  Исто тако набављен је и намештај у вредности  од 471.300,00 динара.