Home » Делокруг рада » Локалне социјалне услуге

Локалне социјалне услуге

ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ИРИГ, коју је донела Скупштина општине Ириг, на седници одржаној дана 02.03.2016. године, утврђен је обим, услови и начин освтаривања права из социјалне заштите, које обезбеђује Општина Ириг, у складу са Законом о социјалној заштити као и начинy финансирања и обезбеђивања средстава.

Услуге социјалне заштите, утврђене овом одлуком, активности су пружања подршке и помоћи појединцу и породици, ради побољшања, односно очувања квалитета живота, као и откалањања и ублажавања ризика неповољних животних околности.

Услуге социјалне заштите у смислу ове одлуке су:

 1. дневне услуге у заједници:
  • помоћ у кући
  • клуб за стара и остарела лица
  • дневни боравак деце  омладине са сметњама у развоју
  • лични пратилац
 2. услуге подршке за самосталан живот 
  • персонална асистенција
 3. саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 
 4. услуге смештаја
  • смештај у прихватилиште и прихватну станицу
  • социјално становање у заштићеним условима

Материјална подршка обезбеђује се корисницима у виду:

 1. новчане помоћи
  • једнократна помоћ
  • интервентна једнократна помоћ
  • субвенција превоза старих лица и ученика средњих школа( издавање бесплатих легитимација)
  • помоћ за опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
  • бесплатан оброк
 2. накнаде трошкова
  • за вантелесну оплодњу
  • превоза исхране и смештаја деце са саметњама у развоју која похађају основну школу на територији општине Ириг или ван ње
  • сахрањивања