Home » Archives for December 2018

December 2018

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ИНТЕРСЕКТОРСКОГ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Значајно је успоставити континуирану  сарадњу између институција које су носиоци система заштите ради успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у партнерском односу и у породици. То подразумева сарадњу између установа социјалне заштите, посебно центара за социјални рад, полиције, тужилаштва, истражних судова и здравствених установа. У систем заштите потребно је укључити и удружења грађана која по… Read More »ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ИНТЕРСЕКТОРСКОГ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕМСКОГ ОКРУГА

    Комисија Владе Републике Србије за борбу против наркоманије у школама донела је оперативни план за спровођење програма превенције злоупотребе дрога у школама. У складу са наведеним планом формирани су Тимови за борбу наркоманије у школама за територију округа коју чине: лекари, психолози, наставници, социјални радници, представници МУП-а, тужилаштва и Канцеларије за младе. Тимом… Read More »АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕМСКОГ ОКРУГА

ОБЈАВА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Насиље над женама је комплексан друштвени проблем, а број жена које су преживеле насиље у породици и број жена жртава насиља које се завршило смртним исходом говори да су нам потребни шири оквир и стратешки приступ који ће се фокусирати на превенцију, заштиту, гоњење починилаца, на интегрисане политике и међусобну сарадњу институција која представља кључ… Read More »ОБЈАВА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА