Home » Актуелности » МОГУЋНОСТИ СВИХ СИСТЕМА У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ОДГОВОРНОМ РОДИТЕЉСТВУ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

МОГУЋНОСТИ СВИХ СИСТЕМА У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ОДГОВОРНОМ РОДИТЕЉСТВУ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Држава Србија располаже са више система који пружају помоћ и подршку одговорном родитељству а који делују на нивоу локалне заједнице.

Највећи број мера подршке деци и услуга социјалне заштите које се односе на децу у општини Ириг пружа локална самоуправа и финансира из буџета општине. Ту, између осталог, спадају финансијска подршка угроженим категоријама деце, финансирање боравка у предшколској установи деце која су треће и четврто дете по реду рођења, обезбеђивање бесплатних уџбеника за угрожену децу, дечији и родитељски додатак.

У оквиру Центра за социјални рад општине Ириг стручни радници пружају саветодавну подршку родитељима у области одговорног родитељства, а претходних година је спровођен пројекат “Одговорно родитељство” под покровитељством Покрајинске Владе. У значајне програме које организују основна школа и предшколска установа у Иригу спадају различити превентивни програми. Дом здравља Ириг пружа услугу саветовања у области одговорног родитељства у оквиру педијатријске службе.  Све образовно-васпитне и здравствене установе у Иригу спроводе програм заштите деце од злостављања и занемаривања док васпитно-образовне установе имају формиране тимове за инклузију и заштиту од насиља.

Задатак свих нас је да омогућимо да се у породичном окружењу детету створе услови да се успешно развија и учи да задовољава бројне емоционалне, интелектуалне и друге потребе од којих зависи његов успешан живот па ако је неком родитељу потребна помоћ и подршка , било финансијска или саветодавна ту су претходно набројани системи подршке.