Home » Актуелности » ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО ЗА СУПЕРВИЗОРЕ СРЕМСКОГ ОКРУГА У ЦСР ИРИГ

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО ЗА СУПЕРВИЗОРЕ СРЕМСКОГ ОКРУГА У ЦСР ИРИГ

Oдржан je oкругли сто под називом ,,Улога супервизора у превенцији и препознавању професионалног стреса“ у организацији ЦСР Ириг, 11.12.2019. године у просторијама Српске Читаонице Ириг.  Стручном скупу су присуствовали супервизори ЦСР: Ириг, Рума, Сремска Митровица, Шид, Стара Пазова, Пећинци, и саветнице социјалне заштите ПЗСЗ.

Након поздравних речи, директорке ЦСР Ириг, Силване Лаћарац и управнице Српске Читаонице Ириг, Вере Новковић, супервизорка ЦСР Ириг Весна Премић је водила округли сто. Упознала је учеснике са појмом синдрома изгарања код запослених у социјалној заштити, изворима настанка синдрома, улогом и значајем супервизије у препознавању и превенцији синдрома изгарања.

Након тога, тема су биле стратегије суочавања са стресом и изгарањем и улогом и значајем супервизије. Учесници су кроз вежбе имали прилике да дискусију о професионалном стресу и синдрому изгарања у свакодневном раду супервизора са водитељима сучаја.

Закључци и запажања присутних су се највише односили на неопходност и важност наведене теме како би стручни радници у социјалној заштити, са једне стране, били што ефикаснији у пружању квалитетних услуга социјалне заштите, а за друге стране, могли да очувају своје ментално здравље. Један од закључака се односи на то да успешност супервизије у великој мери зависи од сарадње супервизора и водитеља случаја, а да је улога супервизора да активно учествује у препознавању и превенцији професионалног стреса како код себе тако и код водитеља случаја. Супервизија има важну улогу јер је водитељима случаја заједно са супервизором дата могућност да трагају за решењем проблема, као и да усвајају делотворне стратегије превладавања стреса. Идентификовани су алтернативни облици превенције професионалног стреса, као и инструменти који могу бити од користи у стручном раду супервизора приликом индивидиуалних супервизијских  састанака са водитељима случаја приликом препознавања и превенције професионалног стреса и стратегија превладавања истог. Присутни су током дискусије изнели своја искуства у вези са обављањем своје улоге супервизора и водитеља случаја када је у питању препознавање професионалног стреса и његова превенција путем примене стратегија за превазилажење стреса. Била је ово прилика да се дискутује о досадашњим искуствима супервизијског процеса и да се укаже на могуће правце даљег развоја супервизије у центрима за социјални рад.