Home » Актуелности » ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

У центру за социјални рад општине Ириг, 19.06.2019. године, одржан је састанак интерсекторског тима за борбу против насиља и на том састанку је потписан документ : „Споразум о сарадњи интерсекторског тима за борбу против насиља у породици и злостављања и занемаривања деце за територију општине Ириг“ .
Потписивању је претходио вишемесечни рад на заједничкој изради докумета који регулише међусобну сарадњу.

Ступањем на снагу Закона о спречавању насиља у породици јавила се потреба да се измени и допуни до сада важећи споразум, који се у иришкој општини примењује од 2014. године. Промена се тиче тога што нису само жене апострофиране као жртве насиља већ и деца, старије  особе, особе са инвалидитетом, хронично оболели али и мушкарци. Проширен је контекст насиља од породичног насиља на насиље које се дешава у школама и окружењу. Ажуриран је списак контакт особа који се налази у прилогу документа. Промена је и што је интерсекторски тим проширен и поред старих чланова има и два нова а то су медији и невладине организације.

Склапањем споразума о сарадњи на локалном нивоу  између институција, чија је укљученост неопходна  за ефикасно  спровођење заштите жртава насиља, институције се обавезују на међусобну сарадњу и размену података. Споразум треба да допринесе стварању ефикасног , оперативног тима за унапређење заштите жртава насиља.