Home » Актуелности » ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О КОРИШЋЕЊУ СТАНОВА У ЗГРАДИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О КОРИШЋЕЊУ СТАНОВА У ЗГРАДИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

Потписано је 13 уговора између Центра за социјални рад општине Ириг и корисника стамбених јединица у оквиру услуге  социјално становање у заштићеним условима. Зграда на адреси Светозара Милетића 25Ау Иригу,    изграђена је у оквиру подпројекта петог регионалног стамбеног програма, који је намењен збрињавању најугроженијих избегличких породица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске.

Улога Центра за социјални рад у социјалном становању у заштићеним условима је да:

– учествује у избору корисника у својству члана комисије

-да уговором дефинише права и обавезе корисника стамбених јединица

-да управља објектом и стара се о поправкама зграде

-да врши контролу наменског коришћења стамбених јединица

-да врши редовну ревизију

-да у случају  измењених  околности обави ванредну ревизију

-да раскида уговор са корисницима ако не испуњавају услове о остваривању права