Home » Archives for May 2020

May 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ

Радно време у Центру за социјални рад општине Ириг, након укидања ванредног стања, се одвија редовно, пет радних дана у недељи, од понедељка до петка са радним временом од 07.00 до 14.30 часова. Запослени су дужни да за време рада поштују здравствене препоруке о мерама заштите за време трајања проглашене епидемије болести Ковид-19 (у непосредном… Read More »ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРАВА И ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА

Родитељима је дато право и дужност да се старају о детету што подразумева: чување, подизање, васпитавање, образовање, заступање, издржавање, као и располагање имовином детета.   Порекло – дете има право да зна ко су му родитељи, којој етничкој односно верској групи припадају, ко су му ближи и даљи сродници, односно, има право на осећај припадности.… Read More »ПРАВА И ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА

ШТА КАДА ИЗОСТАНЕ ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО?

„Дете има право да живи са родитељима и право да се родитељи о њему старају пре свих других“ али то није увек случај. Нажалост, дешавају се случајеви чедоморства, насилног  прекида трудноће и остављање новорођенчади. Центар за социјални рад је важан део система за заштиту дечијих интереса и његово збрињавање. Циљ превентивног деловања Центра за социјални… Read More »ШТА КАДА ИЗОСТАНЕ ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО?

МОГУЋНОСТИ СВИХ СИСТЕМА У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ОДГОВОРНОМ РОДИТЕЉСТВУ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Држава Србија располаже са више система који пружају помоћ и подршку одговорном родитељству а који делују на нивоу локалне заједнице. Највећи број мера подршке деци и услуга социјалне заштите које се односе на децу у општини Ириг пружа локална самоуправа и финансира из буџета општине. Ту, између осталог, спадају финансијска подршка угроженим категоријама деце, финансирање… Read More »МОГУЋНОСТИ СВИХ СИСТЕМА У ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ОДГОВОРНОМ РОДИТЕЉСТВУ КОЈИ ДЕЛУЈУ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО

Родитељска одговорност је скуп права и обавеза које су родитељима поверена. Ова права и обавезе родитељи врше споразумно и у најбољем интересу детета. Права и обавезе носиоца родитељске одговорности су брига о животу и здрављу детета, чување и подизање детета, васпитање и образовање, одређивање личног имена детета, заступање права и интереса те права и обавеза… Read More »ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО